Mensen maken de stad 

Combiwel Buurtwerk staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen. Een stad waar uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen en bewoners kunnen terugvallen op een netwerk. Mensen zien meer naar elkaar om en brengen hun betrokkenheid en solidariteit in de praktijk door elkaar te steunen en verantwoordelijkheid te nemen.

In de buurt | Met de buurt | Voor de buurt

Met de inzet van onze sociale interventies anticipeert Combiwel Buurtwerk op maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de stad, zoals het toenemende beroep dat de overheid doet op haar burgers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en onze eigen leefomgeving.

Amsterdamse krachten

We werken als katalysator voor mensen die zich actief willen inzetten voor anderen of voor de stad en zo bijdragen aan een kansrijke en gezonde omgeving met speciale aandacht voor kwetsbaren en jeugdigen. We streven naar duurzame oplossingen die het sociale weefsel van buurten vitaler en sterker maken, waardoor de draagkracht en draaglast voor kansarm en kansrijk meer in balans komt. We verbinden bewoners met bewoners en bewoners met instanties.

Wij ondersteunen het sociaal weefsel

Onze buurtwerkers hebben een aantal competenties, waarvan Netwerken en Signaleren een zeer cruciale is. Zij voeren hun werk uit binnen de systemen van jeugd, gezin, de buurt en de formele en informele netwerken. Vanuit deze positie in het ‘maatschappelijk middenveld’ kunnen professionals veranderingen en ontwikkelingen signaleren bij individuen, groepen en de samenleving. Door deze signalen bespreekbaar te maken of te agenderen vervult de buurtwerker van Combiwel een verbindende rol.

Stel je vraag

Combiwel Buurtwerk
020-5754700
welkom@combiwel.nl