Onze droom

Iedere Amsterdammer leeft in een 100% sociale en energierijke buurt

In de 100% sociale en energierijke buurt ondersteunen en inspireren mensen, organisaties en ondernemers elkaar duurzaam en gaan zij met elkaar verbindingen aan, ongeacht leeftijd of afkomst.

Wij bouwen mee en zijn katalysator in de buurt. Wij stimuleren Amsterdammers van alle leeftijden om elkaar te zien, energie te ontwikkelen en in beweging te komen.

Ons vliegwiel, met de buurt als middelpunt

Wijkuitvoeringsplannen zijn onze maatschappelijke opdracht

Wij stimuleren en faciliteren bewoners, jongeren, organisaties, bedrijven en ketenpartners om een bijdrage te leveren aan plannen voor een betere buurt en om deze plannen samen uit te voeren. Deze wijkuitvoerings-plannen worden door de gemeente gefinancierd.

Belangrijk voor een sociale buurt zijn de Amsterdamse krachten

In onze stad wonen Amsterdammers en Amsterdammertjes met hart voor de samenleving. Zij hebben ideeën, organiseren activiteiten of kijken om naar buren of leeftijdgenoten. Hiervoor zijn buurtbudgetten beschikbaar. Zo ontstaan informele netwerken die wij faciliteren en ondersteunen.

We zijn er voor elkaar in Amsterdam

Er zijn mensen die er alleen voor staan en geen aansluiting vinden of die ondersteuning nodig hebben. Het kan ook zijn dat iemand in de buurt of straat iets wil verbeteren. Gelukkig zijn er bewoners en jongeren die willen helpen. Wij stimuleren hun energie en koppelen deze aan de hulpvraag.

Door samenwerking wordt het krachtig en duurzaam

We kunnen het niet alleen, we hebben de kennis van anderen nodig. Van bewonersorganisaties, want zij kennen de buurt goed. Van partners in Buurtteams, gezondheidszorg of jeugdzorg, want zij hebben verstand van hulpverlening en gezondheid. Wij wijzen de weg en werken samen.

Bedrijven tonen hart voor de samenleving en helpen mee

Bedrijven maken deel uit van de samenleving en zijn gebaat bij een sociale en energierijke buurt. Daar is het prettig werken of winkelen. Daarom tonen bedrijven betrokkenheid en zijn ze bereid een steentje bij te dragen. De buurt doet graag ‘zaken’ met hen en wij weten hen te verbinden.

Onze aanpak

Iedereen doet ertoe

Combiwel Buurtwerk staat voor een inclusieve samenleving waareen iedereen meedoet. Een stad waar uitval wordt voorkomen en Amsterdammers en Amsterdammertjes kunnen terugvallen op een netwerk.

In en met de buurt

Met de inzet van onze sociale interventies methodiek anticipeert Combiwel Buurtwerk op maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de stad, zoals het toenemende beroep dat de overheid doet op de samenleving om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en onze eigen leefomgeving. Zo realiseren we informele netwerken. Dat doen we met beide benen op de grond, in de buurten, met de inwoners van alle leeftijden, dichtbij.

Amsterdamse krachten

We zijn katalysator voor Amsterdammers en Amsterdammertjes die zich actief inzetten en bijdragen aan een energierijke, kansrijke en gezonde omgeving. Speciale aandacht gaat uit naar de meest kwetsbaren.

In samensturing

Voor het realiseren van duurzame ‘Samensturing’, is het toepassen van de principes van ‘De Nieuwe Route’ onze werkwijze. De Nieuwe Route biedt een helder kader om te komen tot breed gedragen plannen, waarbij deelnemers zich geïnspireerd voelen doordat zij hun inbreng terugvinden in het te boeken resultaat. De methodiek passen we ook toe om problemen aan te pakken of in conflictsituaties. Onze medewerkers zijn geschoold en getraind om de werkwijze toe te passen.