Inmiddels leven er in Nederland meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens en neemt de maatschappelijke tweedeling toe. In coronatijd tekent zich dit vooral scherp af in de kwetsbare buurten, daar waar de gemiddelde sociaal economische status laag is. Gelukkig is hierover ook een ander verhaal te vertellen!

Er is de veerkracht van de Amsterdammers die omkijken en ondersteuning bieden buurtgenoten in geldnood. Amsterdammers die vaak zelf een kwetsbare positie hebben. Dit zijn sleutelfiguren met hart voor de samenleving. Saamhorigheid die er al vóór corona was en zich nu extra doet gelden. Als we sleutelfiguren een ‘Buurtbaan’ geven, met een opleiding en verdienmogelijkheid, slaan we twee vliegen in een klap: wie niet mee kan komen wordt goed geholpen, wie helpt komt daardoor zelf al uit een sociaal economisch isolement.

De Buurtbaan is voor maximaal 2 jaar en gekoppeld aan een leertraject en begeleiding. De Buurtbaner is iemand die initiatief toont, kan samenwerken en de ogen en oren van de buurt zijn. In Amsterdam-West is al ruime ervaring opgedaan en de resultaten zijn verbluffend positief. Bewoners in armoede en eenzaamheid worden bereikt, ondersteund en geactiveerd. En de Buurtbaner zelf blijkt beter in staat een reguliere baan te veroveren.

Het succes is aanleiding voor de gemeenteraadfracties van Groen Links en de PvdA om met een initiatiefvoorstel te komen om de Buurtbaan stedelijk breder in te zetten.