Mooi gebaar voor de jonge mantelzorger in Amsterdam Zuid die zorgen voor iemand, vaak voor een vader of moeder. Zij hebben het soms zwaar, combineren de zorg met school, studie of werk. Reden voor de jongerenwerkers in Amsterdam Zuid om ze te verrassen met een bloem en cadeautje. En dat werd enorm gewaardeerd! En daar is een filmpje van gemaakt.